LENDVAI VÁR

var1

A lendvai vár a Muravidék és a szlovéniai magyarság egyik legfontosabb épülete. A Lendva-hegy egy 266 méter magas, stratégiai jelentőségű pontján áll, ahonnan kiválóan belátni az egész vidéket, sőt a szomszéd országokkal határos területeket is. A hófehéren ragyogó, tiszteletet parancsoló épület magasztos látványa az, amely először ejti rabul az ide érkező utazók tekintetét. A vár már évszázadok óta hűen őrködik a vidék és lakóinak biztonsága, jóléte és művelődése felett.

            A történészek és a régészeti leletek tanúsága szerint minden bizonnyal a mai várkastély helyén már a 12. század előtt is erőd állott. Arról, hogy a vár alapjait kik rakhatták le egyelőre még nem rendelkezünk pontos adatokkal, de annyi bizonyos, hogy egy 1192-ből származó oklevél tanúsága szerint a település és vele együtt a vára is ekkor került a Hahót család tulajdonába.

A várkastély évszázadok óta (legalább 800 éve) őrködik e vidék lakóinak biztonsága, jóléte és kultúrája felett. A vár és a várdomb még részben feltáratlan, de kiemelt jelentőségű régészeti lelőhely. Fontos végvár volt, jelentős szerepet töltött be a török elleni védekezésben a 16-17. században. Olyan jelentős magyar arisztokrata családok birtokában volt, mint a Bánffyak, Nádasdyak, Esterházyak.

A több évszázados épület komoly építészeti értéket hordoz, műemlék, különösképpen a barokk várépítészet jegyeit hordozza magán. Eredeti, 18. századi manzárd tetőszerkezete és padlása fontos építészettörténeti emlék.

Több évszázados történelme során olyan nagy jelentőségű eseményeknek volt színtere, mint Beatrix királyné vagy Mátyás király alsólendvai látogatása, Kulcsár György református prédikátor könyveinek alsólendvai kinyomtatása 1573-ban. Itt van az alsólendvai Bánffy család néhány tagjának nyughelye is.

var2

Alsólendva várának alaprajza a 20. századi rongálások előtt. Rómer Flóris gyűjteményéből.

Az alsólendvai várhoz számos monda és legenda fűződik. A helyiek szerint a vár alatt alagútrendszer húzódik és egyik ablakából vetette ki magát Bánffy Piroska a várúr leánya, mert azt hitte kedvese Hadik Mihály meghalt egy török ellenes párviadalban. Esterházy Pál 1696-ban megjelent Mária kegyhelyekről szóló könyve arról is említést tesz, hogy az alsólendvai vára a barokk korban fontos Mária-kegyhelynek számított. A Bánffy Piroskáról és Hadik Mihályról szóló mondakör szerint, pedig a vár tornyát egykoron egy Fekete Mária kegykép-freskó díszítette. Ezek a történeti mondák fontos részei a nemzeti kulturális örökségnek és a nemzeti emlékezetnek.

Az I. világháborút követően elég mostoha sors jutott a várépületnek, amelyben működött iskola és laktanya is. A várfalat a jugoszláv kommunista hatalom 1947-ben lebontatta, hogy tégláit felhasználják a tűzvész áldozatává vált egyik településrész újjáépítésére.

var3

A vár a vártán c. állandó történelmi kiállítás

1972-től a várkastély a Lendvai Galéria és Múzeum intézménynek (www.gml.si) nyújt méltó helyet, több ezer értékes tárgyat, művészeti alkotást, fotót és dokumentumot őriz a muravidéki magyarság történetére és néprajzára vonatkozóan, 1200 négyzetméternyi állandó kiállítás formájában mutatja be a vidék történelmét, néprajzát és művészetét.

var4

Oloris c. régészeti kiállítás

Az alsólendvai vár használata nem volt mindig rendeltetésének megfelelő. Illetve több szakszerűtlen átalakítási kísérletnek is áldozatul esett, így számos értékét, például a kápolnáját és az azt borító freskóit is örökre elveszítette.

A vár leírását készítették:

Kepéné dr. Bihar Mária, néprajzkutató, történész és Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, muzeológus

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

Göncz László: Fejezetek Lendva történetéből 1920-ig. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Lendva. 1996.

Horváth Sándor: Alsólendva múltja és jelene. Alsólendva. 1942.

Kepéné Bihar Mária – Lendvai Kepe Zoltán: Az alsólendvai vár históriája. Kő kövön maradjon! Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet. Lendva 2011. 23-27.

Lendvai Kepe Zoltán – S. Sebestyén József: Alsólendva vára. Grad Dolnje Lendave. Lyndvamuseum 4. Lendva-Lendava. 2012.

Lendvai Kepe Zoltán – S. Sebestyén József: Az (alsó)lendvai vár I. és II. In: Lendva 820 éve. 820 let mesta Lendava. Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, Lendva. 2013. 22-29.

Pillanatképek Lendva történetéből. Utrinki iz zgodovine Lendave. Dokumentum-játékfilm Lendva történetéről. RTV Slovenija, Lendvai Tévéstúdió. 2012. (dvd)