LENDVAI SZENTHÁROMSÁG-KÁPOLNA

Szelíd szőlőhegyektől körülölelve, festői környezetben áll a lendvai Szentháromság kápolna, amely a Lendva-patak völgyére tekintve őrzi Lendva városát. Valószínűleg már a középkor óta katonai erődítmény állott ezen a helyen, amely a város védelme szempontjából stratégiai fontosságú. Ezen erődítményt jól védhetőségének köszönhetően még a törökök sem tudták elfoglalni a 16-17. századi csatározások folyamán. Egyes történeti források szerint a török ellen zajló, 1603-as „csonkadombi-csatában” is jelentős szerep jutott az egykoron ezen a helyen álló erődítménynek.

            A török ellenes háborúk lezajlása után 1727-28-ban az előkelő Gludovácz család – amelynek családfője az Esterházyak gazdatisztjeiként vált ismertté – kezdeményezte, hogy a török felett aratott győzelemért hálaadásul a Szentháromság tiszteletére kápolnát emeljenek a város fölé magasodó Csonkadombon. A város polgárai így egy barokk stílusú kápolnát emeltek.

szent2

Az egyhajós, nyeregtetős barokk kápolnát ötnyolcados apszis zárja. A testes harangtorony, amely belépőként is szolgál, később építették a kápolnához. A felette lévő kis szoborfülkében megkapó szépségű Szentháromság szobor látható. A templom főoltárát 10 a barokk korban nagy tiszteletnek örvendő szent szobra díszíti. A kápolnát 1945-ben ágyúlövés érte, ami után jelentősebb felújítására volt szükség. A templom búcsúnapjai: Szentháromság vasárnapja és az Őrangyalok ünnepe. Ilyenkor búcsúi szentmisét celebrálnak és szép számmal találkoznak itt a környékbeli hívők és a zarándokok.

szent3

Szentháromság szobra a templom tornyának fülkéjében. (Fotó: LKZ)

A kápolnában őrzik Hadik Mihály természetes módon mumifikálódott földi maradványait is. A mumifikálódott holttest a kápolna egyik felújításakor került elő. A múmia köré az itt élők számos legendát fűztek. A néphagyomány szerint a 1603-as, Bánnfy Kristóf vezette török ellenes csatározások egyik hőse pihen itt. A legújabb kutatások Dervarics Kálmán nyomán viszont más véleményen vannak. Szerintük az egykoron a megtalált koporsón az 1733-as évszám állt, ami arra utal, hogy Hadik II. Mihálynak, a híres Hadik András generális atyjának a holtteste mumifikálódott a meszes talajnak köszönhetően természetes módon. Dervarics Kálmán leírása szerint: „a fejére kapott csata-sebek folytán 1733-ban szívszélhűdésben meghalt, s a Szentháromság-kápolna sírboltjába tétetvén, a mésszel épített, magasan álló, léghuzamos száraz sírboltban a feloszlásnak ellenállt. Ez a teljesen ép, összeszáradt múmia, melyen a balzsamozásnak semmi nyoma, s épp ezért a természeti csodák közé tartozik.”

szent4

A kápolna altemplomában több jeles lendvai temettek el. A kápolnában látható még a Kakasdi Hajós család sírboltja is. Közülük legismertebb az ügyvéd és királyi tanácsos Kakasdi Hajós Mihály volt. A város polgári fejlődésének élharcosaként az ő nevéhez fűződik az első önkéntes tűzoltóegylet megalakítása.

A kápolna környékén található itt Lendva legrégebbi, ősi temetője, számos művészi kidolgozású régi sírkővel. A Csonkadombon a kápolna mellett csodálható meg a Szent Annát és a kis Szűz Máriát ábrázoló szoborkompozíció is.

A Szentháromság kápolna, a körülötte lévő temetővel, a barokk szoborcsoporttal, és a kápolnában üvegkoporsóban őrzött Hadik-múmiával együtt a szlovéniai magyarság izgalmas és értékes kultúrtörténeti emlék-együttese.

A leírást készítették:

Kepéné dr. Bihar Mária, néprajzkutató, történész és Lendvai kepe Zoltán néprajzkutató, muzeológus 

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Abraham Klaudia: A Szentháromság kápolna. In: Lendva 820 éve. 820 let mesta Lendava. Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, Lendva. 2013. 58-59.

Göncz László: Fejezetek Lendva történetéből 1920-ig. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Lendva. 1996.

Göncz László: Hadik Mihály története. Dervarics Kálmán helytörténeti író kutatása nyomán. Naptár 2001. A szlovéniai magyarok évkönyve. 2000. 82-94.

Kovács Attila: „Hadikok útján”- monda s valóság apáról és fiáról. In: Lendva 820 éve. 820 let mesta Lendava. Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, Lendva. 2013. 62-63.