A Kapornaki Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény

Kapornak a hodosi önkormányzathoz tartozó magyarok lakta település. Domafölddel együtt sajátos őrségi falu képét mutatja, így nem véletlenül itt kapott helyet az őrségi ember életét bemutató Kapornaki Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény, a Skerlák-féle házban. A lakóház udvara és környezete remekül tükrözi egy 20. századi őrségi porta felépítését, évszázados fejlődését. Az épülethez köcsögfa, faragókamra, boronás méhes, cséplőpajta, kispajta, istálló és egy ide telepített boronafalú présház is tartozik. Az épület lakrésze egy nyitott verandából, egy keskeny folyosóból, a folyosóról nyíló, kemencével ellátott, mászókéményes konyhából, kamrából és két, kályhás lakószobából áll. A történeti Őrség, különös tekintettel a Szlovéniához csatolt őrségi falvak múltját ismerhetik meg a látogatók olyan értékes levéltári források, tárgyak és térképek segítségével, mint Könye János hodosi magyar szabólegény vándorkönyve, vagy a Luther Márton- és Kossuth Lajos-ábrázolások.A konyha főbb berendezési tárgyait a sarokpad, a felette lévő tálas, az asztal, egy a falba beépített téka és a kemence jelentik, valamint sok apró használati eszköz és edény, amelyek a két világháború közötti időszakra jellemzőek. A ház és az udvar egyes tartozékaiból hiteles képet kaphatunk egy őrségi nagygazdacsalád 20. század eleji mindennapjairól: a pajtában mezőgazdasági eszközök, a faragókamrában egymás mellett sorakozó szerszámok, a boronafalú méhesben a zsúpszalmából fonott kasok találhatók. A gyűjtemény az Őrség Szlovéniához csatolt részének eddigi egyetlen helytörténeti és néprajzi gyűjteménye.