Kultsár György életműve

Kultsár György lutheránus lelkész, aki nagy valószínűséggel a felvidékről kerülhetett Alsólendvára, kezdetben (1573) tanítóként, majd később pré-dikátorként működött 1577-ben bekövetkezett haláláig. A reformáció idején élte fénykorát Lendva városa is. IV. Bánffy Miklós támogatásával kerültek kiadásra a reformáció szellemében írt könyvek. Hoffhalter Rudolf vándornyomdájában látott napvilágot Kultsár György protestáns prédikátor, tanító három irodalmi alkotása. Elsőként „Az halálra valo keszöletröl rövid tanossag…” című műve 1573-as keltezésével az első nyomtatott műnek számít a mai Szlovénia területén. Ez egy bölcselkedés az életről, elmondja, hogy a földi élet csak mulandó, a másik az örökkévaló. A második könyv az ördög és a bűnös harcáról szól, és igen hosszú címet visel „Az ördögnec a penitencia tarto bünössel való vetekedéséröl: es az kétségbe essés ellen az reménségről való tanusság” – szintén a protestantizmus jegyében született: A bűnös ember párbeszédét a sátánnal jeleníti meg. Az irodalomtörténet a prédikátor legértékesebb alkotásának 1574 tavaszán megjelent Postillák című művet tartja. A vaskos, több mint ezerkétszáz oldalas könyvvel „Az Alsó Linduai Kvltsar Győrgy Mester”, ahogy a kötetekben szerzőként feltüntette magát, a régi magyar irodalom kiemelkedő alakjává vált. Műveinek középpontjában teológiai és erkölcsi kérdések, Szentírás-magyarázatok, az Istenhez vezető útról szóló gondolatok álltak. Az „alsólindvai” mester Lendván töltött időszakáról 2015-ben a Szlovén RTV Magyar Műsorok produkciója révén „Könyv születik Alsólendván” című dokumentumfilm keletkezett.